TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

Liên hệ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP -

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 7

 

Cơ sở 1: 27/3 Đường số 10 - KP 3, P. Bình Thuận, Quận 7,  TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: 38A Nguyễn Văn Qùy, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7309.0449 - Phòng Học vụ

Hotline: - Thầy Đặng Mậu Xí:   0975.902.980

              - Thầy Nguyễn Lê Duy Khánh: 0906.850.213

Email: info@ttgdnngdtxq7.edu.vn

Website: www.ttgdnngdtxq7.edu.vn

Đính kèm file

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top