Kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021 - 2022

Kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021 - 2022

Kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021 - 2022

Kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021 - 2022

Kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021 - 2022
Kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021 - 2022

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

Kế hoạch Kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021 - 2022

Kế hoạch số 15/KH-GDNN-GDTX ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 về Kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021 - 2022

Xem nội dung chi tiết: Tại đây

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top