THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC

THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC

THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC

THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC

THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC
THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC

Tuyển sinh lớp giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Năm học 2023 – 2024

Tuyển sinh lớp giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp Năm học 2023 – 2024

Xem thêm Ngày 26/02/2024

Thông báo chiêu sinh lớp học bổ sung, cũng cố kiến thức theo nhu cầu người học năm 2023 - 2024

Thông báo chiêu sinh lớp học bổ sung, cũng cố kiến thức theo nhu cầu người học năm 2023 - 2024

Nhằm củng cố, bổ sung, hệ thống lại kiến thức bị “hỏng” cho một số học sinh có lực học Yếu, Kém và khả năng tiếp thu bài chậm ở một số môn; giảm tỷ lệ học viên yếu kém ở các bộ môn, ở các khối lớp; nâng cao dần chất lượng đào tạo và tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng của Trung tâm

Xem thêm Ngày 08/11/2023

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top