TRUNG CẤP NGHỀ

TRUNG CẤP NGHỀ

TRUNG CẤP NGHỀ

TRUNG CẤP NGHỀ

TRUNG CẤP NGHỀ
TRUNG CẤP NGHỀ

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

TRUNG CẤP NGHỀ

Lịch học Trung cấp nghề các lớp liên kết với Trường TC Vạn Tường

Lịch học Trung cấp nghề các lớp liên kết với Trường TC Vạn Tường

Lịch học Trung cấp nghề các lớp liên kết với Trường TC Vạn Tường: Lớp ĐD22B - ngành Điều dưỡng, Lớp HD22B - ngành Hướng dẫn Du lịch, Lớp QTM22B - ngành Quản trị Mạng máy tính, Lớp WEB22B - ngành Thiết kế và Quản lý Website, Lớp ĐH22B - ngành Thiết kế Đồ hoạ học kỳ I năm học 2022 - 2023 áp dụng từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến ngày 05 tháng 11 năm 2022.

Xem thêm Ngày 12/10/2022

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top