Thông báo về rút học bạ, nhận giấy tốt nghiệp tạm thời và làm đơn phúc khảo bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thông báo về rút học bạ, nhận giấy tốt nghiệp tạm thời và làm đơn phúc khảo bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thông báo về rút học bạ, nhận giấy tốt nghiệp tạm thời và làm đơn phúc khảo bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thông báo về rút học bạ, nhận giấy tốt nghiệp tạm thời và làm đơn phúc khảo bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thông báo về rút học bạ, nhận giấy tốt nghiệp tạm thời và làm đơn phúc khảo bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Thông báo về rút học bạ, nhận giấy tốt nghiệp tạm thời và làm đơn phúc khảo bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Thông báo về rút học bạ, nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và làm đơn phúc khảo bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc rút học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

và làm đơn đnghị phúc kho bài thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung hc phổ thông năm 2023

 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 7 thông báo đến cha mẹ học viên và học viên đến Trung tâm để rút hồ sơ, học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và làm đơn đnghị phúc kho bài thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung hc phổ thông năm 2023 như sau:

1. Rút học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2023

1.1. Yêu cầu

- Học viên trực tiếp đến rút hồ sơ, học bạ, nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời phải mang theo căn cước công dân.

- Trường hợp phụ huynh đến rút hồ sơ, học bạ, nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời giúp cho học viên phải mang theo sổ Hộ khẩu gia đình và căn cước công dân và giấy ủy quyền.

1.2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: từ ngày 25 tháng 7 năm 2023 giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; Buổi chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ 00

- Địa điểm: Phòng Học vụ - Trung tâm

          2. Làm đơn đề nghị phúc kho bài thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung hc phổ thông năm 2023

- Thời gian nhận đơn: từ ngày thông báo đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2023. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; Buổi chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ 00

- Địa điểm: Phòng Học vụ - Trung tâm.

Liên hệ: Thầy Trần Thành Nhân – Số điện thoại: 038.333.5885

Nhấn vào đây để tải mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top