Danh sách các lớp năm học 2022 - 2023

Danh sách các lớp năm học 2022 - 2023

Danh sách các lớp năm học 2022 - 2023

Danh sách các lớp năm học 2022 - 2023

Danh sách các lớp năm học 2022 - 2023
Danh sách các lớp năm học 2022 - 2023

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Danh sách các lớp năm học 2022 - 2023

DANH SÁCH CÁC LỚP NĂM HỌC 2022 - 2023

- Học viên đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ thầy Thành nhân - phòng Học vụ, số điện thoại: 0383.335.885 để kiểm tra.

- Học viên học năm trước chưa đăng ký học năm học 2022 - 2023 nhanh chóng đến Trung tâm để đăng ký. Hạn cuối 16 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2022.

Lớp 6A

Lớp 7A

Lớp 8A

Lớp 9A

Lớp 10A1

Lớp 10A2

Lớp 10A3

Lớp 10A4

Lớp 10A5

Lớp 10A6

Lớp 10A7

Lớp 10A8

Lớp 10B

Lớp 11A1

Lớp 11A2

Lớp 11A3

Lớp 11A4

Lớp 11B

Lớp 11B1

Lớp 11B2

Lớp 11B3

Lớp 11B4

Lớp 12A1

Lớp 12A2

Lớp 12A3

Lớp 12A4

Lớp 12A5

Lớp 12B

 

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top