VĂN BẢN

VĂN BẢN

VĂN BẢN

VĂN BẢN

VĂN BẢN
VĂN BẢN

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

VĂN BẢN - CÔNG KHAI

Cẩm nang Những điều cần biết về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023

Cẩm nang Những điều cần biết về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023

Cẩm nang Những điều cần biết về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023

Xem thêm Ngày 04/05/2023

Danh sách học viên Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 chưa nhận bằng tốt nghiệp

Danh sách học viên Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 chưa nhận bằng tốt nghiệp

Danh sách học viên Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 đã tốt nghiệp từ năm học 2020 - 2021 trở về trước chưa đến nhận bằng tốt nghiệp.

Xem thêm Ngày 06/01/2023

Quyết định về việc phiên chế lớp học năm học 2022 - 2023

Quyết định về việc phiên chế lớp học năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 01/12/2022

Quyết định thành lập và phân công Ban chỉ đạo “Chuyển đổi số” giai đoạn 2022-2025,  định hướng đến năm 2030

Quyết định thành lập và phân công Ban chỉ đạo “Chuyển đổi số” giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Căn cứ Kế hoạch số: 49/KH-GDNN-GDTX ngày 27/9/2022 của Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX Quận 7 về Chuyển đổi số của Trung tâm GDNN – GDTX quận 7 giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030;

Xem thêm Ngày 23/11/2022

Quyết định chọn sách giáo khoa lớp 6, 7 và lớp 10 năm học 2022 - 2023

Quyết định chọn sách giáo khoa lớp 6, 7 và lớp 10 năm học 2022 - 2023

Quyết định số: 32/QĐ-GDNN-GDTX ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 7 về chọn sách giáo khoa lớp 6, 7 và lớp 10 năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 12/08/2022

Khung thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Khung thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm Ngày 12/08/2022

Cẩm nang Những điều cần biết về kỳ thi THPT quốc gia năm 2022

Cẩm nang Những điều cần biết về kỳ thi THPT quốc gia năm 2022

Căn cứ thông tư Số:15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thong năm 2020 và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư Số 05/2021/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Căn cứ Văn bản 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Xem thêm Ngày 28/04/2022

Danh sách Mã số thẻ BHYT của học viên Trung tâm GDNN - GDTX quận 7

Danh sách Mã số thẻ BHYT của học viên Trung tâm GDNN - GDTX quận 7

Danh sách Mã số thẻ BHYT của học viên Trung tâm GDNN - GDTX quận 7

Xem thêm Ngày 12/04/2022

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân ân quận 7 về việc công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021.

Xem thêm Ngày 15/03/2022

THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ TỨC PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 NĂM 2021

THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ TỨC PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 NĂM 2021

Thông báo Số: 579/TB-BKTSHVC, ngày 22/02/2022 của Ban Kiểm tra Sát hạch Quận 7 về thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021.

Xem thêm Ngày 24/02/2022

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top