TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Tài liệu học tập

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 02/9/1969)

Xem thêm Ngày 30/08/2023

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người

Hồ Chí Minh nêu văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra với phương thức sử dụng chúng, nhằm đáp ứng lẽ sinh tồn, đồng thời đó cũng là mục đích của cuộc sống loài người.

Xem thêm Ngày 11/07/2023

Đề cương ôn kiểm tra môn Địa lý giữa kỳ II năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn kiểm tra môn Địa lý giữa kỳ II năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn kiểm tra môn Địa lý giữa kỳ II năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 03/03/2023

Đề cương ôn kiểm tra môn Sinh học giữa kỳ II năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn kiểm tra môn Sinh học giữa kỳ II năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn kiểm tra môn Sinh học giữa kỳ II năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 03/03/2023

Đề cương ôn kiểm tra môn Ngữ văn giữa kỳ II năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn kiểm tra môn Ngữ văn giữa kỳ II năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn kiểm tra môn Ngữ văn giữa kỳ II năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 03/03/2023

Đề cương ôn tập kiểm tra môn Hóa học giữa Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn tập kiểm tra môn Hóa học giữa Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn tập kiểm tra môn Hóa học giữa Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 02/03/2023

Đề cương ôn tập kiểm tra môn Toán giữa Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn tập kiểm tra môn Toán giữa Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn tập kiểm tra môn Toán giữa Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 02/03/2023

Tài liệu Giáo dục địa phương Thành phố Hồ Chí Minh lớp 10

Tài liệu Giáo dục địa phương Thành phố Hồ Chí Minh lớp 10

Tài liệu Giáo dục địa phương Thành phố Hồ Chí Minh lớp 10

Xem thêm Ngày 20/02/2023

Tránh bệnh máy móc !

Tránh bệnh máy móc !

(Thanhuytphcm.vn) – Báo Sự thật ngày 6/1/1950 có đăng bài viết “Bệnh máy móc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh[1]. Bài viết chỉ hơn 300 chữ nhưng đã nêu một số thí dụ cụ thể, tìm ra nguyên nhân, tác hại và nêu cách khắc phục.

Xem thêm Ngày 08/02/2023

Đề Cương Ôn Thi Cuối Kỳ I Năm Học 2022 - 2023 - Môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật

Đề Cương Ôn Thi Cuối Kỳ I Năm Học 2022 - 2023 - Môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật

Xem thêm Ngày 09/12/2022

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top