TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

HÓA HỌC
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

HÓA HỌC

Đề cương ôn tập môn Hóa học giữa học kỳ II năm học 2023 - 2024

Đề cương ôn tập môn Hóa học giữa học kỳ II năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 13/03/2024

Đề cương ôn tập kiểm tra môn Hóa học giữa Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn tập kiểm tra môn Hóa học giữa Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Đề cương ôn tập kiểm tra môn Hóa học giữa Học kỳ II năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 02/03/2023

Đề cương ôn thi cuối kỳ I năm học 2022 - 2023 - Môn Hóa

Đề cương ôn thi cuối kỳ I năm học 2022 - 2023 - Môn Hóa

Xem thêm Ngày 06/12/2022

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top