Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023 (Vòng 2)

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023 (Vòng 2)

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023 (Vòng 2)

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023 (Vòng 2)

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023 (Vòng 2)
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023 (Vòng 2)

 

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top