Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận học kỳ II năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận học kỳ II năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận học kỳ II năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận học kỳ II năm học 2021 - 2022

Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận học kỳ II năm học 2021 - 2022
Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận học kỳ II năm học 2021 - 2022

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Thông báo về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận học kỳ II năm học 2021 - 2022

Thông báo số 06 ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 về việc thu học phí và các khoản thu thỏa thuận học kỳ II năm học 2021 - 2022. 

Xem nội dung chi tiết: Tại đây

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top