TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

Thông báo - tin tức

Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino

Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino

Kế hoạch số 87/KH-GDNN-GDTX ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino

Xem thêm Ngày 02/10/2023

Thông báo về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ I năm học 2023 - 2024

Thông báo về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ I năm học 2023 - 2024

Thông báo số 31/TB-GDNN-GDTX ngày 30 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ I năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 30/09/2023

Quy chế về đánh giá hạnh kiểm và đánh giá kết quả rèn luyện học viên

Quy chế về đánh giá hạnh kiểm và đánh giá kết quả rèn luyện học viên

Quyết định Về việc Ban hành Quy chế về đánh giá hạnh kiểm học viên theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 và đánh giá kết quả rèn luyện học viên theo chương trình GDPT 2018

Xem thêm Ngày 23/09/2023

Nội quy học viên tại Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7

Nội quy học viên tại Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7

Nội quy học viên tại Trung tâm GDNN - GDTX Quận 7

Xem thêm Ngày 23/09/2023

Hội nghị góp ý Kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 đối với Giáo dục thường xuyên

Hội nghị góp ý Kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 đối với Giáo dục thường xuyên

Nhằm thực hiện Kế hoạch năm học 2023 - 2024, ngày 15 tháng 9 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Quận 7 tổ chức Hội nghị góp ý Kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 đối với Giáo dục thường xuyên. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có:

Xem thêm Ngày 19/09/2023

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi trực tuyến

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi trực tuyến

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023

Xem thêm Ngày 14/09/2023

Hướng dẫn về việc chuyển trường đi và tiếp nhận học viên chuyển đến bắt đầu từ năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn về việc chuyển trường đi và tiếp nhận học viên chuyển đến bắt đầu từ năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn về việc chuyển trường đi và tiếp nhận học viên chuyển đến bắt đầu từ năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 07/09/2023

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 NĂM 2023

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 NĂM 2023

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 NĂM 2023

Xem thêm Ngày 30/08/2023

Quy tắc ứng xử văn hóa tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 7

Quy tắc ứng xử văn hóa tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 7

Quyết định số 35/QĐ-GDNN-GDTX ngày 25 tháng 4 năm 2023 về việc ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 7

Xem thêm Ngày 28/08/2023

Thông báo Danh mục Sách giáo khoa lớp 6, 7 , 8, 10, 11 Sử dụng từ năm học 2023 - 2024

Thông báo Danh mục Sách giáo khoa lớp 6, 7 , 8, 10, 11 Sử dụng từ năm học 2023 - 2024

Thông báo Số 28/TB-GDNN-GDTX ngày 21 tháng 8 năm 2023 về Danh mục Sách giáo khoa lớp 6, 7 , 8, 10, 11 Sử dụng từ năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 21/08/2023

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top