TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q7

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

Việc làm

DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Xem thêm Ngày 28/09/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2021, thị trường lao động Việt Nam đã bị ảnh hưởng do sự bùng phát lần thứ 3 và thứ 4 của đại dịch Covid-19. Tình hình lao động việc làm quý II cho thấy thị trường lao động chưa thấy dấu hiệu khả quan với số người có việc làm giảm so với quý trước, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng so với quý trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng so với cùng kỳ năm trước.

Xem thêm Ngày 19/09/2021

Thông báo tuyển dụng công nhân lao động tại công ty đóng tàu Corsair Marine

Thông báo tuyển dụng công nhân lao động tại công ty đóng tàu Corsair Marine

Xem thêm Ngày 24/05/2021

CHICKEN PLUS+ Tạ Quang Bửu tuyển dụng nhân viên phục vụ partime

CHICKEN PLUS+ Tạ Quang Bửu tuyển dụng nhân viên phục vụ partime

Xem thêm Ngày 13/05/2021

Công ty TNHH TMDV Ô Tô Nam Sài Gòn thông báo tuyển dụng nhân viên cố vấn dịch vụ

Công ty TNHH TMDV Ô Tô Nam Sài Gòn thông báo tuyển dụng nhân viên cố vấn dịch vụ

Xem thêm Ngày 13/05/2021

Công ty TOWA Việt Nam thông báo tuyển dụng

Công ty TOWA Việt Nam thông báo tuyển dụng

Xem thêm Ngày 28/04/2021

Công ty TECHPAL VN thông bảo tuyển dụng

Công ty TECHPAL VN thông bảo tuyển dụng

Xem thêm Ngày 16/04/2021

Công ty cổ phần Kim Cương Xanh thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Kim Cương Xanh thông báo tuyển dụng

Xem thêm Ngày 09/04/2021

CÔNG TY TNHH BEST HR TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN LẮP RÁP LINH KIỆN BỘ DÂY ĐIỆN XE HƠI

CÔNG TY TNHH BEST HR TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN LẮP RÁP LINH KIỆN BỘ DÂY ĐIỆN XE HƠI

Xem thêm Ngày 06/04/2021

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top