TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Giới thiệu

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 7

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 7

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 7 được thành lập theo Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 13/08/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Trên đà phát triển mạnh mẽ, trung tâm ngày càng nâng cao về mọi mặt, tập trung hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Định hướng tốt về Tầm nhìn và sứ mệnh vì một mục tiêu phát triển chung.

Xem thêm Ngày 24/07/2019

Luật số: 24/2023/QH15 Luật Viễn thông

Luật số: 24/2023/QH15 Luật Viễn thông

Xem thêm Ngày 24/06/2024

Luật số: 16/2023/QH15 Luật Giá

Luật số: 16/2023/QH15 Luật Giá

Xem thêm Ngày 24/06/2024

Luật số: 20/2023/QH15 Luật Giao dịch điện tử

Luật số: 20/2023/QH15 Luật Giao dịch điện tử

Xem thêm Ngày 24/06/2024

Luật số: 19/2023/QH15 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Luật số: 19/2023/QH15 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xem thêm Ngày 24/06/2024

Luật số: 18/2023/QH15 Luật Phòng thủ dân sự

Luật số: 18/2023/QH15 Luật Phòng thủ dân sự

Xem thêm Ngày 24/06/2024

Luật số: 30/2023/QH15 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Luật số: 30/2023/QH15 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Xem thêm Ngày 24/06/2024

Luật số: 26/2023/QH15 Luật Căn cước

Luật số: 26/2023/QH15 Luật Căn cước

Xem thêm Ngày 24/06/2024

Tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024

Tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2024

Xem thêm Ngày 13/06/2024

Luật số: 14/2022/QH15 Luật phòng, chống rửa tiền

Luật số: 14/2022/QH15 Luật phòng, chống rửa tiền

Xem thêm Ngày 11/06/2024

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top