THÔNG TIN VIỆC LÀM

THÔNG TIN VIỆC LÀM

THÔNG TIN VIỆC LÀM

THÔNG TIN VIỆC LÀM

THÔNG TIN VIỆC LÀM
THÔNG TIN VIỆC LÀM

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM

DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Xem thêm Ngày 28/09/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2021, thị trường lao động Việt Nam đã bị ảnh hưởng do sự bùng phát lần thứ 3 và thứ 4 của đại dịch Covid-19. Tình hình lao động việc làm quý II cho thấy thị trường lao động chưa thấy dấu hiệu khả quan với số người có việc làm giảm so với quý trước, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng so với quý trước. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng so với cùng kỳ năm trước.

Xem thêm Ngày 19/09/2021

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top