KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

KẾ HOẠCH

Kế hoạch kiểm tra Học kỳ I năm học 2023 - 2024

Kế hoạch kiểm tra Học kỳ I năm học 2023 - 2024

Kế hoạch số 122/KH-GDNN-GDTX ngày 04 tháng 11 năm 2023 về Kiểm tra Học kỳ I năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 06/11/2023

Hoạt động trải nghiệm trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp Tại trường Dục Thanh - Phan Thiết

Hoạt động trải nghiệm trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp Tại trường Dục Thanh - Phan Thiết

Hoạt động trải nghiệm trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp Tại trường Dục Thanh - Phan Thiết năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 30/10/2023

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” tại Trung tâm  đến năm 2025

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” tại Trung tâm đến năm 2025

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” tại Trung tâm đến năm 2025

Xem thêm Ngày 28/10/2023

Hội thi Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố, năm học 2023-2024

Hội thi Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố, năm học 2023-2024

Hội thi Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố, năm học 2023-2024

Xem thêm Ngày 18/10/2023

Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2023 - 2024

Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 12/10/2023

Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết năm học 2023 - 2024

Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết năm học 2023 - 2024

Kế hoạch số 100/KH-GDNN-GDTX ngày 07 tháng 10 năm 2023 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 12/10/2023

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền chính sách Bảo hiểm y tế học viên năm học 2023 - 2024

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền chính sách Bảo hiểm y tế học viên năm học 2023 - 2024

Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền chính sách Bảo hiểm y tế học viên năm học 2023 - 2024

Xem thêm Ngày 07/10/2023

Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino

Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino

Kế hoạch số 87/KH-GDNN-GDTX ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino

Xem thêm Ngày 02/10/2023

Kế hoạch Kiểm tra định kỳ lần II văn hóa THPT trong cơ sở GDNN (CĐ GTVT Đường Thủy II) năm học 2022 - 2023

Kế hoạch Kiểm tra định kỳ lần II văn hóa THPT trong cơ sở GDNN (CĐ GTVT Đường Thủy II) năm học 2022 - 2023

Kế hoạch số 27/KH-GDNN-GDTX ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm về Kiểm tra định kỳ lần II văn hóa THPT trong cơ sở GDNN (CĐ GTVT Đường Thủy II) năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 19/04/2023

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2022 -2023

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2022 -2023

Kế hoạch số 18/KHGDNN-GDTX ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 về kiểm tra học kỳ II năm học 2022 - 2023

Xem thêm Ngày 04/04/2023

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top