Thông báo về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ II năm học 2023 - 2024
TRUNG TÂM GDNN - GDTX Quận 7

Hotline: 0975.902.980 - 0979.757.029

Thông báo về thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ II năm học 2023 - 2024

 

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top