VĂN BẢN

VĂN BẢN

VĂN BẢN

VĂN BẢN

VĂN BẢN
VĂN BẢN

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

VĂN BẢN

Cẩm nang Những điều cần biết về kỳ thi THPT quốc gia năm 2022

Cẩm nang Những điều cần biết về kỳ thi THPT quốc gia năm 2022

Căn cứ thông tư Số:15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thong năm 2020 và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư Số 05/2021/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Căn cứ Văn bản 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Xem thêm Ngày 28/04/2022

Danh sách Mã số thẻ BHYT của học viên Trung tâm GDNN - GDTX quận 7

Danh sách Mã số thẻ BHYT của học viên Trung tâm GDNN - GDTX quận 7

Danh sách Mã số thẻ BHYT của học viên Trung tâm GDNN - GDTX quận 7

Xem thêm Ngày 12/04/2022

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân ân quận 7 về việc công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021.

Xem thêm Ngày 15/03/2022

THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ TỨC PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 NĂM 2021

THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ TỨC PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7 NĂM 2021

Thông báo Số: 579/TB-BKTSHVC, ngày 22/02/2022 của Ban Kiểm tra Sát hạch Quận 7 về thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021.

Xem thêm Ngày 24/02/2022

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Thông báo Số 5741/TB-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban Nhân dân quận 7 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 năm 2021

Xem thêm Ngày 13/01/2022

Số 2754/UBND-VX về tập trung tác công tác chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022

Số 2754/UBND-VX về tập trung tác công tác chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022

Số 2754/UBND-VX ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tập trung tác công tác chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022

Xem thêm Ngày 20/08/2021

Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND TP Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022

Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND TP Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022

Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh...

Xem thêm Ngày 20/08/2021

Số 3190/BGDĐT-GDĐH V/v công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19

Số 3190/BGDĐT-GDĐH V/v công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19

Xem thêm Ngày 30/07/2021

Phúc khảo bài thi Tốt nghiệp THPT đợt 1, tổ chức thi và đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021

Phúc khảo bài thi Tốt nghiệp THPT đợt 1, tổ chức thi và đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021

Công văn số 2142/SGDĐT-KTKĐ ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh về việc phúc khảo bài thi Tốt nghiệp THPT đợt 1, tổ chức thi và đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021

Xem thêm Ngày 27/07/2021

Quyết định ban hành Nội quy học viên năm 2021

Quyết định ban hành Nội quy học viên năm 2021

Quyết định ban hành Nội quy học viên năm 2021

Xem thêm Ngày 22/01/2021

Thông báo - tin tức

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top