Hội nghi Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2022

Hội nghi Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2022

Hội nghi Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2022

Hội nghi Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2022

Hội nghi Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2022
Hội nghi Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2022

Hotline: 0975.902.980 - Thầy Đặng Xí - 0911.119.245 - Thầy Lê Nguyên

Hội nghi Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC TẠI HỘI NGHỊ

Nguyễn Thị Hồng Sen, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận 7 (bìa phải) cùng đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nhài

trao giấy khen cho giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2021

Đồng chí Hồ Thị Phước Thọ - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm trao Giấy khen cho viên chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021

 

Thông báo - tin tức

KẾ HOẠCH

Xem thêm

THÔNG BÁO

Xem thêm

Đào tạo liên kết

Đơn vị liên kết

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top